Buttons - Thang Máy Gia Đình CIBES Buttons - Thang Máy Gia Đình CIBES

[av_one_half first]
[av_heading heading='Small' tag='h3' color='' style='' padding='10']

[av_button label='Theme Color' link='manually,#' link_target='' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='77']

[av_button label='Theme Color (Subtle)' link='manually,#' link_target='' color='theme-color-subtle' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='2']

[av_button label='Blue' link='manually,#' link_target='' color='blue' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='29']

[av_button label='Pink' link='manually,#' link_target='' color='pink' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='25']

[av_button label='Green' link='manually,#' link_target='' color='green' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='50']

[av_button label='Red' link='manually,#' link_target='' color='red' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='27']

[av_button label='Orange' link='manually,#' link_target='' color='orange' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='98']

[av_button label='Aqua' link='manually,#' link_target='' color='aqua' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='66']

[av_button label='Teal' link='manually,#' link_target='' color='teal' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='75']

[av_button label='Purple' link='manually,#' link_target='' color='purple' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='204']

[av_button label='Silver' link='manually,#' link_target='' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='48']

[av_button label='Grey' link='manually,#' link_target='' color='grey' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='5']

[av_button label='Black' link='manually,#' link_target='' color='black' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='small' position='left' icon_select='yes' icon='37']
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_heading heading='Medium' tag='h3' color='' style='' padding='10']

[av_button label='Theme Color' link='manually,#' link_target='' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='31']

[av_button label='Theme Color (Subtle)' link='manually,#' link_target='' color='theme-color-subtle' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='17']

[av_button label='Blue' link='manually,#' link_target='' color='blue' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='49']

[av_button label='Pink' link='manually,#' link_target='' color='pink' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='24']

[av_button label='Green' link='manually,#' link_target='' color='green' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='58']

[av_button label='Red' link='manually,#' link_target='' color='red' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='59']

[av_button label='Orange' link='manually,#' link_target='' color='orange' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='64']

[av_button label='Aqua' link='manually,#' link_target='' color='aqua' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='36']

[av_button label='Teal' link='manually,#' link_target='' color='teal' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='55']

[av_button label='Purple' link='manually,#' link_target='' color='purple' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='53']

[av_button label='Silver' link='manually,#' link_target='' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='190']

[av_button label='Grey' link='manually,#' link_target='' color='grey' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='155']

[av_button label='Black' link='manually,#' link_target='' color='black' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='medium' position='left' icon_select='yes' icon='125']
[/av_one_half]

[av_one_full first]
[av_heading heading='Large' tag='h3' color='' style='' padding='10']

[av_button label='Theme Color' link='manually,#' link_target='' color='theme-color' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='31']

[av_button label='Theme Color (Subtle)' link='manually,#' link_target='' color='theme-color-subtle' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='17']

[av_button label='Blue' link='manually,#' link_target='' color='blue' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='49']

[av_button label='Pink' link='manually,#' link_target='' color='pink' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='24']

[av_button label='Green' link='manually,#' link_target='' color='green' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='58']

[av_button label='Red' link='manually,#' link_target='' color='red' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='59']

[av_button label='Orange' link='manually,#' link_target='' color='orange' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='64']

[av_button label='Aqua' link='manually,#' link_target='' color='aqua' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='36']

[av_button label='Teal' link='manually,#' link_target='' color='teal' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='55']

[av_button label='Purple' link='manually,#' link_target='' color='purple' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='53']

[av_button label='Silver' link='manually,#' link_target='' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='190']

[av_button label='Grey' link='manually,#' link_target='' color='grey' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='155']

[av_button label='Black' link='manually,#' link_target='' color='black' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='125']
[/av_one_full]© 2015 Bản quyền của Công ty TNHH CIBES LIFT Việt Nam. Số ĐKKD: 0107499977 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 07/07/2016

Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội - P.303, Tầng 3, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng HCM - Căn B1-00.02, Tòa nhà Sarimi, Khu đô thị Sala, Quận 2, Hồ Chí Minh
Email: vietnam@cibeslift.com - Hotline: 18001754 - 0899503838

HOTLINE 18001754 0899.50.3838 VOYAGER Live chat