Cibes A4000 – Lắp Đặt Tại Kiên Giang

Loại thang: A4000
Vị trí lắp đặt: Góc nhà
Kích thước sàn thang: 830x600 mm
Màu Sắc Thang: RAL 4001
Công trình: Biệt thự
Kích thước thông thuỷ: 1020x930 mm
Ngày hoàn thành: 10/2018

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Xem thêm
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng

  • 3 điểm dừng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
  • RAL 9016
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội

  • 5 tầng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
  • RAL 9023
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Trần Phú

  • 6 tầng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Núi Trúc

  • Temp
  • Trong giếng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xem thêm