Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long, Quảng Ninh

Loại thang: A4000
Vị trí lắp đặt: Giữa thang bộ
Kích thước sàn thang: 800x830 mm
Màu Sắc Thang: RAL 8025
Công trình: Biệt thự
4 điểm dừng, 4 mặt kính
Kích thước thông thuỷ: (S) 1200x980 mm
Ngày hoàn thành: 06/2018

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Xem thêm
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng

  • 3 điểm dừng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
  • RAL 9016
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội

  • 5 tầng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
  • RAL 9023
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Trần Phú

  • 6 tầng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Núi Trúc

  • Temp
  • Trong giếng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xem thêm