Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội

Loại thang: A4000
Vị trí lắp đặt: Giữa thang bộ
Kích thước sàn thang: 1000x830 mm
Màu Sắc Thang: RAL 9023
Công trình: Biệt thự
5 tầng, thang 4 mặt kính
Kích thước thông thuỷ:
Ngày hoàn thành: 06/2018

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Xem thêm
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng

  • 3 điểm dừng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
  • RAL 9016
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Trần Phú

  • 6 tầng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Núi Trúc

  • Temp
  • Trong giếng
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Nghĩa Đô, Hà Nội

  • 4 tầng, thang 3 mặt kính
  • Góc nhà
  • RAL 9010

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xem thêm