Cibes A4000 - shophouse Hanoi

Loại thang: A4000
Vị trí lắp đặt: Giữa thang bộ
Kích thước sàn thang: 930x1100 mm
Màu Sắc Thang: RAL 9016
Công trình:
6 tầng, thang 4 mặt kính
Kích thước thông thuỷ: 1520x1080mm
Ngày hoàn thành: 12/2019

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Xem thêm
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng

  • 3 điểm dừng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
  • RAL 9016
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội

  • 5 tầng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
  • RAL 9023
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Trần Phú

  • 6 tầng, thang 4 mặt kính
  • Giữa thang bộ
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Núi Trúc

  • Temp
  • Trong giếng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xem thêm