Cibes A7000 lắp đặt tại Hạ Long

Loại thang: A7000
Vị trí lắp đặt: Trong giếng
Kích thước sàn thang: 1100x1467 mm
Màu Sắc Thang: RAL 9016
Công trình: Biệt thự
3 tầng, thang 2 mặt kính
Kích thước thông thuỷ:
Ngày hoàn thành: 07/2019

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Xem thêm
Cibeslift
A7000

Cibes A7000 – Lắp Tại Tp. Hồ Chí Minh

 • 4 tầng, thang 3 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE30109207221
Cibeslift
A7000

Cibes A7000 – Lắp đặt tại Hà Nội

 • 4 điểm dừng, thang 2 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL1013
Cibeslift
A7000

Văn phòng

 • Temp
 • Giữa thang bộ
Cibeslift
A7000

Cibes A7000 – Lắp Tại Làng Việt Kiều Châu Âu

 • 3 tầng, thang 2 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL9006

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xem thêm