Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Lê Thánh Tông, Hà Nội

 • 6 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Yên Lạc, Hà Nội

 • 5 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9018
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Biệt Thự Vinhomes Hoa Phượng

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE03217050620
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Dương Nội, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE30109207221
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại KBT Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

 • 5 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT Văn Quán, Hà Nội

 • 5 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 7012
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Tây Hồ, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 3001
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Trung Văn, Hà Nội

 • 5 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 1015
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9010
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Hoa Anh Đào, Hà Nội

 • 3 tầng, thang 2 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL 1036
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng

 • 3 điểm dừng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long, Quảng Ninh

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 8025
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Trung Hòa, Hà Nội

 • 5 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE03411122820
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay, Hạ Long

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibeslift
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Phúc Tân, Hà Nội

 • 5 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 6036
Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội

 • 5 tầng, thang 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9023