Công trình

Cùng tham khảo các công trình lắp đặt thang máy gia đình Cibes để truyền cảm hứng cho ngôi nhà bạn

Cibes A5000 – Lắp Tại Dương Nội, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Dương Nội, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Dương Nội, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE30109207221
Cibes A5000 – Lắp Tại KBT Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại KBT Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại KBT Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT Văn Quán, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT Văn Quán, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT Văn Quán, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 7012
Cibes A5000 – Lắp Tại Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 3 mặt thép, 1 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL 1015
Cibes A5000 – Lắp Tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 • 6 điểm dừng, 2 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL 9001
Cibes A5000 – Lắp Tại Tây Hồ, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Tây Hồ, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Tây Hồ, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 3001
Cibes A5000 – Lắp Tại Trung Văn, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Trung Văn, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Trung Văn, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 1015
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9010
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Hoa Anh Đào, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Hoa Anh Đào, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Hoa Anh Đào, Hà Nội

 • 3 điểm dừng, 2 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL 1036
Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long
A4000
Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng
A4000
Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Đà Nẵng

 • 3 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long, Quảng Ninh
A4000
Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long, Quảng Ninh
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Hạ Long, Quảng Ninh

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 8025
Cibes A4000 – Lắp Tại Trung Hòa, Hà Nội
A4000
Cibes A4000 – Lắp Tại Trung Hòa, Hà Nội
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Trung Hòa, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE03411122820
Cibes A4000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay, Hạ Long
A4000
Cibes A4000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay, Hạ Long
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay, Hạ Long

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibes A5000 – Lắp Tại Phúc Tân, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Phúc Tân, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Phúc Tân, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 6036
Thang máy Cibes A5000 lắp đặt tại Trung Quốc
A5000
Thang máy Cibes A5000 lắp đặt tại Trung Quốc
A5000

Thang máy Cibes A5000 lắp đặt tại Trung Quốc

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội
A4000
Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội
A4000

Cibes A4000 – Lắp Tại Văn Cao, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9023
Cibes A4000 màu đen – lắp đặt tại Vinhomes Riverside
A4000
Cibes A4000 màu đen – lắp đặt tại Vinhomes Riverside
A4000

Cibes A4000 màu đen – lắp đặt tại Vinhomes Riverside

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • RAL9017
Cibes A5000 – Lắp Tại TT Chăm Sóc Sức Khỏe
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại TT Chăm Sóc Sức Khỏe
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại TT Chăm Sóc Sức Khỏe

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes A5000 – Lắp Tại Showroom Văn Phòng Cibes Hà Lan
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Showroom Văn Phòng Cibes Hà Lan
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Showroom Văn Phòng Cibes Hà Lan

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
"