Công trình

Cùng tham khảo các công trình lắp đặt thang máy gia đình Cibes để truyền cảm hứng cho ngôi nhà bạn

Cibes A4000 – Lắp Đặt Tại Biệt Thự
A4000
Cibes A4000 – Lắp Đặt Tại Biệt Thự
A4000

Cibes A4000 – Lắp Đặt Tại Biệt Thự

 • Đang cập nhật
 • Góc nhà
 • Đang cập nhật
Cibes A5000 – Lắp Tại Phòng Hòa Nhạc Ở Gävle (Thụy Điển)
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Phòng Hòa Nhạc Ở Gävle (Thụy Điển)
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Phòng Hòa Nhạc Ở Gävle (Thụy Điển)

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes A4000 – Trần Phú
A4000
Cibes A4000 – Trần Phú
A4000

Cibes A4000 – Trần Phú

 • 6 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes A4000 – Núi Trúc
A4000
Cibes A4000 – Núi Trúc
A4000

Cibes A4000 – Núi Trúc

 • Đang cập nhật
 • Trong giếng thang
 • Đang cập nhật
Căn hộ tư nhân
A5000
Căn hộ tư nhân
A5000

Căn hộ tư nhân

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Sân bay
A5000
Sân bay
A5000

Sân bay

 • Đang cập nhật
 • Góc nhà
 • Đang cập nhật
Văn phòng
A7000
Văn phòng
A7000

Văn phòng

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
"