Công trình

Cùng tham khảo các công trình lắp đặt thang máy gia đình Cibes để truyền cảm hứng cho ngôi nhà bạn

Cibes A5000 – Lắp Đặt Tại Vinhomes Hoa Phượng
A5000
Cibes A5000 – Lắp Đặt Tại Vinhomes Hoa Phượng
A5000

Cibes A5000 – Lắp Đặt Tại Vinhomes Hoa Phượng

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 7042
Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT The Manor Central Park, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT The Manor Central Park, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT The Manor Central Park, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 6021
Cibes A5000 – Lắp Tại Biệt Thự Vinhomes Hoa Phượng
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Biệt Thự Vinhomes Hoa Phượng
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Biệt Thự Vinhomes Hoa Phượng

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE03217050620
Cibes A5000 – Lắp Tại Dương Nội, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Dương Nội, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Dương Nội, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • AE30109207221
Cibes A5000 – Lắp Tại KBT Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại KBT Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại KBT Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9016
Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT Văn Quán, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT Văn Quán, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại KĐT Văn Quán, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 7012
Cibes A5000 – Lắp Tại Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 3 mặt thép, 1 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL 1015
Cibes A5000 – Lắp Tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

 • 6 điểm dừng, 2 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL 9001
Cibes A5000 – Lắp Tại Tây Hồ, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Tây Hồ, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Tây Hồ, Hà Nội

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 3001
Cibes A5000 – Lắp Tại Trung Văn, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Trung Văn, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Trung Văn, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 1015
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Dragon Bay

 • 4 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 9010
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Hoa Anh Đào, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Hoa Anh Đào, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Vinhomes Hoa Anh Đào, Hà Nội

 • 3 điểm dừng, 2 mặt kính
 • Góc nhà
 • RAL 1036
Cibes A5000 – Lắp Tại Phúc Tân, Hà Nội
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Phúc Tân, Hà Nội
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Phúc Tân, Hà Nội

 • 5 điểm dừng, 4 mặt kính
 • Giữa thang bộ
 • RAL 6036
Thang máy Cibes A5000 lắp đặt tại Trung Quốc
A5000
Thang máy Cibes A5000 lắp đặt tại Trung Quốc
A5000

Thang máy Cibes A5000 lắp đặt tại Trung Quốc

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes A5000 – Lắp Tại TT Chăm Sóc Sức Khỏe
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại TT Chăm Sóc Sức Khỏe
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại TT Chăm Sóc Sức Khỏe

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes A5000 – Lắp Tại Showroom Văn Phòng Cibes Hà Lan
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Showroom Văn Phòng Cibes Hà Lan
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Showroom Văn Phòng Cibes Hà Lan

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes A5000 – Lắp Tại Phòng Hòa Nhạc Ở Gävle (Thụy Điển)
A5000
Cibes A5000 – Lắp Tại Phòng Hòa Nhạc Ở Gävle (Thụy Điển)
A5000

Cibes A5000 – Lắp Tại Phòng Hòa Nhạc Ở Gävle (Thụy Điển)

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Công trình thang máy gia đình Cibes cho căn hộ tư nhân
A5000
Công trình thang máy gia đình Cibes cho căn hộ tư nhân
A5000

Công trình thang máy gia đình Cibes cho căn hộ tư nhân

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Công trình thang máy Cibes lắp đặt tại sân bay ở châu Âu
A5000
Công trình thang máy Cibes lắp đặt tại sân bay ở châu Âu
A5000

Công trình thang máy Cibes lắp đặt tại sân bay ở châu Âu

 • Đang cập nhật
 • Góc nhà
 • Đang cập nhật
"