Công trình

Cùng tham khảo các công trình lắp đặt thang máy gia đình Cibes để truyền cảm hứng cho ngôi nhà bạn

Cibeslift
A4000

Cibes A4000 – Núi Trúc

 • Đang cập nhật
 • Trong giếng thang
 • Đang cập nhật
Cibeslift
A5000

Căn hộ tư nhân

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibeslift
A5000

Sân bay

 • Đang cập nhật
 • Góc nhà
 • Đang cập nhật
Cibeslift
A7000

Văn phòng

 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
"