6 tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy cần biết ngay

Kiến Thức Chung - 18/01/2021
Thang máy là thiết bị yêu cầu sự an toàn cao trong quá trình sử dụng và vận hành. Do vậy các tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy luôn được đưa ra và yêu cầu tất cả các đơn vị sản xuất lắp đặt phải đáp ứng. Ngoài các yêu cầu tiêu chuẩn chung về thang máy trên thế giới, tại Việt Nam có 6 Bộ tiêu chuẩn chất lượng thang máy mà chúng ta cần phải biết đến.

MỤC LỤC:

1. TCVN 5744: 1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

Đây là 1 trong các tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy được ban hành sớm nhất từ năm 1993 khi mà chưa có nhiều công trình ở VN có lắp thang máy.

TCVN 5744:1993 được ban hành năm 1993 thuộc lĩnh vực xây dựng. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thang máy chở hàng và chở người , quy định những yêu cầu cơ bản về kỹ thuật an toàn trong quá trình lắp đặt và sử dụng các loại thang máy.

Tiêu chuẩn 5744:1993 chỉ áp dụng đối với các loại thang có dẫn động điện. Đối tượng của tiêu chuẩn này được phân thành 5 loại dưới đây:

 • Loại l: Thang máy thiết kế cho chuyển chở người.
 • Loại II: Thang máy thiết kế chủ yếu để chuyển chở người nhưng có tính đến các hàng hóa mang kèm theo người.
 • Loại III: Thang máy thiết kế chuyển chở giường (băng ca) dùng trong các bệnh viện.
 • Loạl IV : Thang máy thiết kế chủ yếu để chuyển chở hàng hóa nhưng thường có người đi kèm theo.
 • Loại V : Thang máy điều khiển ngoài cabin chi dùng để chuyển chở hàng – loại này khi thiết kế cabin phải khống chế kích thước để người không thể vào được.

Tiêu chuẩn 5744-1993 đưa ra các quy định và tiêu chuẩn với các nội dung chủ yêu sau:

 • Quy định các điều kiện để lắp đặt thang máy với từng loại thang nhập khẩu hoặc liên doanh trong nước.
 • Quy định các yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt
 • Quy định các vấn đề liên quan đến an toàn trong lắp đặt thang máy.
 • Quy định quy tắc nghiệm thu lắp đặt
 • Quy định về vấn đề sử dụng thang

Bạn có thể xem trực tiếp nội dung tại đây:

Tải về file PDF tại đây: https://cibeslift.com.vn/files/tcvn/TCVN-5744-1993.pdf

Nguồn: https://vanbanphapluat.co/tcvn-5744-1993-thang-may-yeu-cau-an-toan-trong-lap-dat-va-su-dung

2. TCVN 5866: 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí

1 quy chuẩn thang máy gia đình quan trọng nữa là TCVN 5866:1995 được ban hành năm 1995, thuộc tiêu chuẩn chất lượng thang máy trong lĩnh vực xây dựng. Tiêu chuẩn này áp dụng đối loại thang máy được phân loại và định nghĩa theo TCVN5744:1993 và quy định yêu cầu an toàn đối với các cơ cấu như sau:

 • Yêu cầu đối với bộ khống chế vận tốc cabin (đối trọng)
 • Yêu cầu đối với co cấu hãm bảo hiểm của cabin (đối trọng).
 • Yêu cầu đối với giảm chấn và cữ chặn của cabin (đối trọng)
 • Yêu cầu đối với khóa tự động của cửa tầng

Tải về file PDF tại đây: https://cibeslift.com.vn/files/tcvn/TCVN-5866-1995.pdf
Nguồn tham khảo: https://vanbanphapluat.co/tcvn-5866-1995-thang-may-co-cau-an-toan-co-khi

3. TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6904: 2001 được ban hành năm 2001 bởi Bộ Khoa học Công nghệ. TCVN 6904:2001 quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động điện.
Phương pháp thử qui định trong tiêu chẩn này áp dụng đối với các thang máy dẫn động điện trong các trường hợp sau:

 • Sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng;
 • Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa trung tu và đại tu;
 • Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
 • Hết hạn giấy phép sử dụng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.

Tải về file PDF tại đây: https://cibeslift.com.vn/files/tcvn/TCVN-6904-2001.pdf
Nguồn tham khảo: https://vanbanphapluat.co/tcvn-6904-2001-thang-may-dien-phuong-phap-thu-yeu-cau-an-toan

4. TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6905:2001 cũng được ban hành năm 2001 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt cho thang máy dẫn động thuỷ lực.

Phương pháp thử qui định trong tiêu chẩn này áp dụng đối với các thang máy thuỷ lực trong các trường hợp sau:

 • Sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng;
 • Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa trung tu và đại tu;
 • Sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
 • Hết hạn giấy phép sử dụng;
 • Theo yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn lao động.

Tải về file PDF tại đây: https://cibeslift.com.vn/files/tcvn/TCVN-6905-2001.pdf

Tham khảo tại: https://vanbanphapluat.co/tcvn-6905-2001-thang-may-thuy-luc-phuong-phap-thu-cac-yeu-cau-an-toan

5. TCVN 6396-28:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

TCVN 6396-28:2013 được ban hành năm 2013 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, là 1 trong các tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy quan trọng nhất, tiền đề trong mọi văn bản pháp luật. Bộ tiêu chuẩn này gồm các phần sau:

 •  TCVN 6395:2008 , Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
 • TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.
 • TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực.
 • TCVN 6396-28:2013 (EN 81-28:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.
 • TCVN 9396-58:2010 (EN 81-58:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.
 • TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật.
 • TCVN 6396-71:2013 (EN 81-71:2005/Amd 1:2006), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng.
 • TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng- Phần 72: Thang máy chữa cháy.
 • TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy chở người và thang máy trong trường hợp có cháy.
 • TCVN 6396-80:2013 (EN 81-80:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đang sử dụng - Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.

Tải về file PDF tại đây: https://cibeslift.com.vn/files/tcvn/tcvn-6396-28-2013.pdf

6. Quy chuẩn thang máy gia đình TCVN 6395:2008.

 • TCVN 6395: 2008 được ban hành nam 2008 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, là một cấu phần trong Bộ TCVN 6396-28:2013, .
 • TCVN 6395: 2008 nội dung chính là thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin được thiết kế để chở người hoặc chở hàng có người đi kèm, được treo bằng cáp hoặc xích, di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng hoặc nghiêng không quá 150 so với phương thẳng đứng.

Tiêu chuẩn chất lượng thang máy này đưa ra các quy định an toàn về các thành phần cấu tạo nên thang máy cũng như các yêu cầu trong lắp đặt thang.

Tải về file PDF tại đây: https://cibeslift.com.vn/files/tcvn/tcvn-6395-2008.pdf
Tham khảo: https://vanbanphapluat.co/tcvn-6395-2008-thang-may-dien-yeu-cau-an-toan-ve-cau-tao-va-lap-dat

 

Có thể bạn quan tâm:

Qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đã biết về các tiêu chuẩn Việt Nam về thang máy hiện nay đang được các cơ quan chức năng sử dụng. Những bộ tiêu chuẩn này là thước đo cho mọi doanh nghiệp và các sản phẩm thang máy trên thị trường.

Đánh giá và bình luận

0 đánh giá

Bạn có nhận xét gì về bài viết này

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai. Những thông tin bắt buộc sẽ được đánh dấu *

Bạn thấy bài viết này như thế nào?

CẨM NANG LIÊN QUAN
Xem thêm
Những tiêu chuẩn cấp nguồn cho thang máy cần biết ngay
  -  05/02/2021
Những tiêu chuẩn cấp nguồn cho thang máy cần biết ngay
Để có thể lắp đặt thang máy hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng, vấn đề nguồn điện đóng vai trò khá quan trọng bởi nguồn điện được cung cấp cho thang máy phải hợp lý thì thang máy mới đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng công năng và an toàn điện.
Những quy trình tiêu chuẩn bảo trì hệ thống thang máy 2023
  -  18/01/2021
Những quy trình tiêu chuẩn bảo trì hệ thống thang máy 2023
Tiêu chuẩn bảo trì thang máy như thế nào là đạt chuẩn để đảm bảo an toàn, phát hiện sớm những hỏng hóc và đảm bảo độ bền bỉ cho thang máy? Nên hay không sử dụng dịch vụ bảo trì ngoài thương hiệu để tối ưu chi phí? Giải pháp nào tích hợp toàn bộ nhu cầu đó? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài viết dưới đây.
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn an toàn của thang máy gia đình
  -  29/01/2021
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn an toàn của thang máy gia đình
Dưới đây là những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn an toàn của thang máy gia đình mà Cibes muốn giới thiệu tới khách hàng, để mọi người có thể hiểu hơn và lựa chọn được sản phẩm thang máy như ý, phù hợp với gia đình mình.
CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN
Xem thêm
Cibes Voyager V80i Galaxy - Lắp giữa thang bộ4
V80i Galaxy
Cibes Voyager V80i Galaxy - Lắp giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
Cibes Voyager V80i Elegance - Sử dụng cửa bán tiêu chuẩn cho tầng trên cùng4
V80i Elegance
Cibes Voyager V80i Aurora - Lắp giữa thang bộ4
V80i Aurora
Cibes Voyager V80i Aurora - Lắp giữa thang bộ
 • Đang cập nhật
 • Giữa thang bộ
 • Đèn chỉ tầng
Cibes Voyager V80i Aurora - Lắp trong góc nhà4
V80i Aurora
Cibes Voyager V80i Aurora - Lắp trong góc nhà
 • Đang cập nhật
 • Góc nhà
 • Đang cập nhật
Hotline Hỗ trợ18001754
boom
Chat hỗ trợ